Slide 1
Slide 1
Slide 1
和一公告
和一新闻

北京市和平街第一中学2022年公开招聘应聘人员 面试成绩公示

发布时间: 2022-08-19                发布人:

 根据《北京市朝阳区教育委员会所属事业单位2022年公开招聘公告》工作安排,对应聘人员面试成绩公示。

人:邱老师

联系电话:64227745

 

招聘岗位

招聘

数量

姓名

面试

成绩

综合成绩=(专业技能考核成绩*70%+面试成绩*30%)

排名

高中政治教师

1

高瑞泽

89.8

90.22

1

 

 

周利霞

80

80.14

2

 

 

朱丽娜

78.4

76.02

3

 

 

申冰冰

79.6

74.7

4

 

 

刘晨晨

78.6

73.42

5

高中信息技术教师

1

石向前

88.4

88.26

1

 

 

张轶鸣

82.2

81.5

2

 

 

李瑶

80.6

80.04

3

初中美术教师

1

王阳

88.4

86.86

1

 

 

商蕊

75

77.66

2

 

 

赵梦男

76.6

77.58

3

 

 

王佳欣

73.4

77.04

4

 

 

王莹

75

76.12

5

小学音乐教师

1

潘攀

88.6

85.17

1

 

 

彭丹

73.3

74.21

2

招聘岗位

招聘

数量

姓名

面试

成绩

综合成绩=(专业技能考核成绩*70%+面试成绩*30%)

排名

小学数学教师

1

赵一鸣

89.3

87.19

1

 

 

李璇

74

75.19

2

 

 

 

北京市和平街第一中学       

二二十八