Slide 1
Slide 1
Slide 1
和一公告
和一新闻

北京市和平街第一中学2022年公开招聘应聘人员 专业技能考核成绩公示

发布时间: 2022-08-19                发布人:

 根据《北京市朝阳区教育委员会所属事业单位2022年公开招聘公告》工作安排,对应聘人员专业技能考核成绩公示。

人:邱老师

联系电话:64227745

 

招聘岗位

招聘数量

姓名

专业技能考核

成绩

排名

高中政治教师

1

高瑞泽

90.4

1

 

 

周利霞

80.2

2

 

 

朱丽娜

75

3

 

 

申冰冰

72.6

4

 

 

刘晨晨

71.2

5

 

 

曹欢欢

65.6

6

高中信息技术教师

1

石向前

88.2

1

 

 

张轶鸣

81.2

2

 

 

李瑶

79.8

3

 

 

焦子龙

37.2

4

初中美术教师

1

王阳

86.2

1

 

 

商蕊

78.8

2

 

 

王佳欣

78.6

3

 

 

赵梦男

78

4

 

 

王莹

76.6

5

 

 

王壹

71

6

招聘岗位

招聘数量

姓名

专业技能考核

成绩

排名

 

 

李好

70.2

7

 

 

刘泽琳

70

8

 

 

张辉

65.6

9

 

 

刘丹

63.4

10

 

 

史迪

63.4

11

 

 

张琳斐

60.6

12

 

 

沙逸云

54.8

13

小学数学教师

1

赵一鸣

86.28

1

 

 

李璇

75.7

2

小学音乐教师

1

潘攀

83.7

1

 

 

彭丹

74.6

2

 

 

 

       

北京市和平街第一中学

二二十七